SAD žije!!!

15.ledna 2020

Je Nový rok, procházíme sadem a máme velkou radost. Je čas zastavit se u každého stromku a užít si každé takové setkání. Proč? První stromky v sadu byly vysazeny v listopadu 2016, následující roky byly extrémně suché. Jak jsme psali, potýkali jsme se se suchem, s lýkožroutem a také s myšičkami. Psali jsme o tom, jak jsme stromkům v takových situacích pomáhali, moc jsme si přáli, aby to dali. Otrhávali jsme i plody, aby se stromky nevysilovali a růst šel do kořenů.

 

Dokonce už při výsadbě našich strarých odrůd na podnožích ze semenáčků, kdy jsme chtěli dosáhnout dlouhověkosti stromů a ne rychlého efektu úrody, nám odborník doporučoval: nedávejte ke kořenům žádný kompost nebo další druhy výživy, vsaďte je do země, kde dále porostou. Výsledkem bude, že kořeny se budou snažit dosáhnout živin a vody. Pokud dáte výživu ke kořenůn, nebudou mít motivaci pustit se daleko od stromu. PODAŘILO SE!!!

 

První 2 roky skoro žádné přírůstky na větvích, přesto jsme věřili, že stromky investují do kořenů, prostě věřili a pomáhali. Díky pomoci jsme měli minimální ztráty na stromcích, pouze asi 10 z nich jsme museli průběžně vyměnit.  2019 byl také suchý rok a najednou 30-50 cm přírůstky větviček. Po 2 letech si evidentně stromky šáhly na podzemní vodu, která je asi v 1 metru a dali to!!!

 

Máme z toho velkou radost, když shrnu proč tomu tak bylo, v čem je naše nová zkušenost:

 • stromky jsme zasadili do zeminy, kde porostotu, bez přídavku dalších výživných substrátů (samozřejmě musíte nejdříve vyhodnotit, zda konkrétní druh ovocných stromů je pro danou lokalitu vhodný - složení a hloubka půdy, větrnost, …)
 • sázení proběhlo tak, aby kořenový systém byl pod úrovní půdy a zároveň okolo stromku vznikl “lavor” pro udržení a vsak vláhy z dešťů do kořenového systému
 • první rok jsme při extréním suchu stromky zalévali, max. 1x za 3 týdny
 • při výskytu lýkožrouta jsme brouka ručně zamačkávali, včetně dírek v kůře, postižené stromky zalévali až se v dírkách objevila míza
 • stromky opatrně zastřihujeme vždy v období března po pominutí mrazů. Pokud jsou malé přírůstky, nestříháme vůbec, velmi opatrně formujeme korunu stromku. Neděláme radikální řezy, aby jsme po 3-4 letech nemuseli stromky stříhat vůbec, pouze drobné korektury
 • při výskytu myší, zejména hryzců v blízkosti kořenů, objeví se myší díry v oblasti kořenového lavoru, stromy zaléváme a díry, často myší hnízda, zamačkáváme patou holinky po zalití, kdy je půda měkká
 • do sadu jsme umístili 5 bidýlek pro dravé ptáky
 • museli jsme udělat kompromis, který se ženou stále řešíme. První rok jsme dávali okolo stromků kobylince a starý ovčí hnůj, aby jsme stromkům dodali přírodní živiny a dusík, ALE … z jemného materiálu okolo stromků se staly schovávačky a materiál na stavbu hnízd pro myši, proto jsme tuto pomoc odstranili a kořenové lavory opět obnažili.

 

Jak dále chceme sadu pomoci:

 • od západu vysadit z rychle rostoucích stromů a keřů větrolam, aby se sad převládajícími západními větry nevysušoval
 • do řad mezi stromky vysadit keře a stromky, udržet více vláhy v sadu
 • dosít sad jetelem, který má hluboké kořeny, prokypřuje půdu pro lepší vsak vody a váže dusík, který stromky potřebují


Adresa

Hůrka 24

397 01, Písek

Telefon: + 420 602 293 221

E-mail: jarda.chronak@gmail.com